NẮM LÒNG CÁC THUẬT NGỮ HAY NHẦM LẪN  TRONG VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN 

1. TEU và FEU

  • TEU : Twenty-foot Equivalent Unit: Là tên của container 20 feet

TEU viết tắt của twenty-foot equivalent units trong tiếng Anh, tức “đơn vị tương đương 20 feet là đơn vị đo lường sức chứa hàng hóa theo container (có thể hiểu là trọng tải TEU hoặc công suất TEU đều được) được làm căn cứ tương đương cho một cont tiêu chuẩn ứng với chiều dài là 20ft × chiều rộng 8 ft × chiều cao 8,5 ft. 

  • FEU : Forty-foot equivalent unit:  Là tên của container 40 feet

FEU là viết tắt của Forty-foot equivalent unit có nghĩa là hàng container tương đương với một bốn mươi feet (40 x 8 x 8 feet) hoặc hai hai mươi feet (20 x 8 x 8 feet) container. Một FEU bằng khoảng 25 tấn hoặc 72 mét khối.

2. DEM & DET

  • DEM: Demurrage: phí lưu container tại cảng

DEM (demurrage charge) là phí lưu container tại bãi của cảng do hãng tàu thu. Bản chất của DEM là cảng sẽ tiến hành thu phí của hãng tàu. Sau đó, hãng tàu sẽ thu lại từ khách hàng và đóng lại cho cảng theo thỏa thuận riêng. Phí DEM được tính trên mỗi đơn vị container.

  • DET: Detention: phí lưu container tại kho riêng

DET (detention charge) là phí lưu container tại kho được đóng cho hãng tàu. Tương tự như với phí DEM, phí DET cũng có chính sách miễn phí lưu container trong khoảng thời gian (hoặc ngày). Phí DET được tính theo ngày và tùy thuộc vào chủng loại, kích thước của container.

3. POL / POD

  • POL: Port of Loading: cảng bốc hàng/cảng đi

POL là viết tắt của từ Port Of Loading trong tiếng Anh, nghĩa là địa chỉ của cảng dùng để đóng hàng hóa, xếp hàng.

  • POD: Port of Discharge: cảng dỡ hàng/cảng đến

POD cũng là một trong những thuật ngữ được sử dụng trong xuất nhập khẩu hàng hóa. POD là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Port Of Discharge. POD trái ngược với nghĩa của POL là gì trong xuất nhập khẩu. POD là địa chỉ cảng dùng để tháo dỡ hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường cảng biển.

POD và POL là trường giá trị giúp bạn xác định được cảng xếp và dỡ hàng hóa trong các hợp đồng xuất nhập khẩu. Những thông tin này cần phải được đảm bảo chính xác để đảm bảo quá trình khai thác hàng hóa diễn ra được thuận lợi.