Logistics performance index (viết tắt là LPI) là chỉ số năng lực quốc gia về logistics, do ngân hàng thế giới tiến hành nghiên cứu và đưa ra công bố trong báo cáo mang tên “Kết nối để cạnh tranh – ngành logistics trong nền kinh tế toàn cầu”.
Nếu một quốc gia muốn cải thiện về ngành logistics. Thì quốc gia đó cần phải tiến hành việc sửa đổi và hiện đại hóa những viện quản lý biên giới. Ngoài ra, cũng không thể thiếu đi việc thay đổi các chính sách quy định về vận chuyển, đầu tư thêm vào cơ sở hạ tầng thương mại có liên quan.
Hiện nay, có 6 tiêu chí đánh giá trong chỉ số LPI như sau:
1. Cơ sở hạ tầng (infrastructure): là những cơ sở hạ tầng liên quan đến chất lượng thương mại và vận tải (cảng, đường sắt, đường bộ, công nghệ thông tin).
2. Năng lực logistics (competence logistics): năng lực và chất lượng của các dịch vụ logistics (các nhà điều hành vận tải, mô giới hải quan).
3. Chuyển hàng quốc tế (shipments international): mức độ dễ dàng khi thu xếp cho các chuyến hàng với mức giá cạnh tranh.
4. Tracking & tracing: khả năng track & trace các lô hàng.
5. Dịch vụ hải quan (customs): là hiệu quả của quá trình thông quan hàng hóa. Ví dụ như tốc độ, tính đơn giản và sự tính toán được trước được các thủ tục khác.
6. Sự đúng hạn (timeliness): sự đúng thời gian của các lô hàng khi tới điểm đích.
Nguồn: Sưu tầm