SỐ LIỆU BÁO CÁO LOGISTICS 2021

SỐ LIỆU BÁO CÁO LOGISTICS 2021

BÁO CÁO LOGISTICS 2021 là một nguồn thông tin chính thống và hữu ích cho các bạn đã và đang thực hiện chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp. Báo cáo bao …

6 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TRONG CHỈ SỐ LPI

6 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TRONG CHỈ SỐ LPI

Logistics performance index (viết tắt là LPI) là chỉ số năng lực quốc gia về logistics, do ngân hàng thế giới tiến hành nghiên cứu và đưa ra công bố …

NHỮNG KIẾN THỨC CẦN BIẾT VỀ C/O

NHỮNG KIẾN THỨC CẦN BIẾT VỀ C/O

NHỮNG KIẾN THỨC CẦN BIẾT VỀ C/O 1. Khái niệm về CO Certificate of original – C/O là giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa do một quốc …

ICD ( INLAND CONTAINER DEPOT) LÀ GÌ??

ICD ( INLAND CONTAINER DEPOT) LÀ GÌ??

ICD ( INLAND CONTAINER DEPOT) LÀ GÌ?? ICD là cảng cạn/ cảng khô/ cảng nội địa, hoặc gọi tắc là Depot. Hay còn được gọi với tên tiếng anh là …

LOGISTICS NGƯỢC (REVERSE LOGISTICS) LÀ GÌ?

LOGISTICS NGƯỢC (REVERSE LOGISTICS) LÀ GÌ?

LOGISTICS NGƯỢC (REVERSE LOGISTICS) LÀ GÌ? Về bản chất thì Logistics ngược được hiểu là quy trình thu hồi những hàng hóa không bán được đưa về …